Më të fundit

 • Suedia kalon ligjin për 0 shkarkime karboni deri në vitin 2045

  Suedia sapo mori një hap të madh përpara duke u bërë vend edhe më i gjelbër sesa tashmë është. Një ligj i ri i miratuar nga parlamenti i vendit do të zvogëlojë shkarkimet e karbonit në zero deri në vitin 2045. Ky veprim e bën Suedinë vendin e parë që përditëson objektivat e tij të karbonit që nga Marrëveshja e Parisit në vitin 2015. Një komitet shumëpalësh përgatiti ligjin, i cili më pas u miratua me një shumicë dërrmuese, duke e çuar qëllimin për 0 shkarkime karboni nga viti 2050 në vitin 2045.

  Lexo me shume
 • Gati censusi i pyjeve, i dyti më i madhi që pas vitit 1990

  Çfarë ka ndodhur me pyjet në Shqipëri gjatë dhjetëvjeçarit të fundit pritet të mësohet vitin tjetër. Inventari Kombëtar i Pyjeve, pjesë e Projektit për Shërbimet Mjedisore, mbështetur nga Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze, pritet të fillojë së shpejti dhe do të ofrojë informacion të përditësuar mbi gjendjen aktuale të pyjeve në vend. Ky proces kryhet çdo dhjetë vjet dhe jep informacion mbi ndryshimet e ndodhura gjatë një dekade. Ai, gjithashtu, ofron të dhëna të rëndësishme mbi biodiversitetin në vend.

  Lexo me shume
 • Promovimi dhe advokimi i menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore

  Në muajin maj 2017, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), dhe Rrjeti për Mbrojtjen e Natyrës, kanë filluar zbatimin e programit SENiOR-II “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”. Ky program i zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri dhe financuar nga Ambasada Suedeze në Shqipëri, synon forcimin dhe specializimin e mëtejshëm organizatave mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri, për adresimin efikas të sfidave mjedisore;

  Lexo me shume

Promovimi dhe advokimi i menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore

Në muajin maj 2017, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), dhe Rrjeti për Mbrojtjen e Natyrës, kanë filluar zbatimin e programit SENiOR-II “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”. Ky program i zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri dhe financuar nga Ambasada Suedeze në Shqipëri, synon forcimin dhe specializimin e mëtejshëm organizatave mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri, për adresimin efikas të sfidave mjedisore;

Vijo leximin

Rrjeti i organizatave mjedisore publikojnë raportin për zgjedhjet, partitë politike nuk kanë në fokus mjedisin

Gjatë periudhës 20 maj – 20 qershor 2017, ne, 30 organizata mjedisore ndërmorëm një iniciativë për të vëzhguar fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 25 qershorit 2017 për të studiuar dhe kuptuar ofertën politike të subjekteve pjesëmarrëse mbi çështjet që lidhen me mjedisin, mbrojtjen e tij. Mjedisi është një tërësi çështjesh që lidhen drejtpërdrejtë me faktorë bazë të jetës në planet, dhe ndikojnë po ashtu, ose në mënyrë të tërthortë në hartimin dhe zbatimin e duhur të politikave publike sektoriale dhe ndërsektoriale.

Vijo leximin

Berat: Vëzhgohet fushata e zgjedhjeve të përgjithshme mbi çështjet mjedisore

Gjatë periudhës 1 qershor – 20 qershor 2017, organizata mjedisore “Për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore” Berat vëzhgoi fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 25 qershorit 2017, në Berat, për të kuptuar ofertën politike të subjekteve pjesëmarrëse mbi çështjet që lidhen me mjedisin, mbrojtjen e tij e mbi te gjitha energjine dhe efiçencën energjitike. Prezantimi i Programit Mjedisor të Partive politike, diskutime dhe rekomandime nga organizatat mjedisore me tematikë: “Energji e Sigurtë- Energji Efiçente”.

Vijo leximin