Shkelet ligji i monitorimit të cilësisë së ajrit

Ajri i ndotur po bëhet gjithnjë e më shqetësues për çdo individ. A kemi mjedis të mbrojtur, në çfarë niveli cilësie janë monitorimet e ajrit, a kemi politika për përmirësimin e cilësisë së ajrit, a përputhen matjet tona me normat e lejuara në vendet e BE-së? Për probleme lidhur me cilësinë e ajrit kemi zhvilluar intervistë me z. Agron Deliu, Kimist Toksikolog.

Vijo leximin

Print

Energjia Nga Era, Në Vitin 2017 Janë Prodhuar 52 Gigawat

Industria e energjisë nga era ka gjeneruar më shumë se 52 gigawat vitin e kaluar, sipas një raporti të Këshillit Global të Energjisë së Erës.  Pavarësisht se kjo tregon një rënie nga viti 2016, ku u gjenerua 54.6 GW,  sipas raportit, pritet që tregu vjetor të kthehet në rritje në vitet 2019 dhe 2020. Kina ka mbajtur vendin e parë,  me 19.7 GW, ndërsa Bashkimi Europian ka shtuar një kapacitet prej 15.6 GW gjatë vitit të kaluar, që është performanca më e mirë në histori. Shtetet e Bashkuara mbetën pas me rreth 7 Gigawat.

Vijo leximin

Print

Raporti zbulon vdekjet në Shqipëri nga ajri i ndotur

Shumica e popullsisë së botës jeton në zona ku cilësia e ajrit nuk është e shëndetshme. Ky konkluzion vjen nga raporti më i fundit i “Cilësia e Ajrit 2018” nga Instituti me të njëjtin emër, i cili është një bashkëpunim mes Institutit të Pasojave për Shëndetin dhe Vlerësimin dhe Matja e Shëndetit me ekspertë të Universitetit të British Columbia, i cili jep të dhëna për cilësinë e ajrit në mbarë botën.

Vijo leximin

Print

Alarmi nga ndotja, 630 raste në vit nga kanceri i mushkërive në Shqipëri

Mjekët japin alarmin për vdekjet nga ndotja e ajrit. Gjatë një viti, në Shqipëri janë prekur 630 persona nga kanceri i mushkërive. Dhe, vit pas viti, kemi 50 raste më shumë se viti paraardhës. Në shtator të vitit 2014, qeveria shqiptare miratoi me një Vendim të Këshillit të Ministrave Strategjinë Kombëtare të Cilësisë së Ajrit, ku tregohen disa nga mangësitë. Në atë kohë u evidentua se Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Instituti i Shëndetit Publik nuk kishin praktika të mirëfillta me monitorimin e ajrit në linjë me kërkesat e BE-së; nuk kontrollohen shkarkimet e gazeve nga automjetet, nga impiantet industriale, mungojnë planet qendrore dhe lokale.

Vijo leximin

Print