5 Mars - Dita Botërore e Efiçiencës së Energjisë

E përkujtuar për herë të parë në vitin 2004, Dita Botërore e Eficiencës së Energjisë synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi nevojën për të përdorur burime energjie në mënyrë të përgjegjshme. Shumë shpejt kjo ditë u shndërrua në një diskutim “me shumë vëmendje” mbi nevojën për të përdorur de përfituar nga eficienca energjitike.

Print