Finlande

E ku ka më mirë se drita natyrale

Planeti ynë i përdor rrezet e diellit për ngrohje, energji dhe sigurisht për ndriçim. Firma finalndeze Granlund, e specializuar në zhvillimin e software-ve dhe konsulencën në lidhje me kursimin e energjisë, në bashkëpunim me firmën e ndërtimit Ruuki Construction po krijojnë zgjidhje efikase në strukturat e ndërtesave që ata kanë, në mënyrë të tillë që të përdoret sa më shumë drita natyrale. Ne kemi bërë prova të shumta se sa mund të ishte maksimumi i dritës natyrale që mund të hyjë në ambientet e brendshme të një ndërtese. Prova të tilla konsistojnë në nivelin e intensitetit të dritës dhe këndin e saj, shprehet menaxheri i projektit.