Slloveni

Sllovenia, vendi i parë i BE që siguron të drejtën për ujë të pijshëm në Kushtetutë

“Çdokush ka të drejtën për të patur qasje në ujë të pijshëm,” shkruhet tani në Kushtetutën e Sllovenisë. “Burimet ujore përfaqësojnë një të mirë publike që menaxhohet nga shteti. Burimet ujore janë primare dhe përdorimi i tyre duhet të jetë i qëndrueshëm për furnizimin e qytetarëve me ujë të pijshëm dhe familjeve me ujë dhe, në këtë kuptim, nuk është një mall tregu. " Ligji i ri nuk kaloi pa kontradikta; partia Demokratike Sllovene, e cila mbështet qendrën e djathtë sipas The Guardian, u shpreh se ligji ishte i panevojshëm, dhe ai është paraqitur vetëm për të fituar simpatinë e publikut, prandaj ata nuk votuan.