AKBN

AKBN prezanton analizën vjetore për vitin 2016

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore prezantoi ditën e djeshme analizën vjetore për vitin 2016. Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Viktor Tushaj vlerësoi se ky institucion është i një rëndësie të veçantë, pasi puna e tij lidhet direkt me burimet natyrore. “Jam i bindur se AKBN është një institucion i rëndësishëm me një strategji kombëtare. Dy gjëra janë të rëndësishme burimet njerëzore dhe burimet natyrore për një komb”, u shpreh ai.

Ringritja e Institutit Shkencor të Hidrokarbureve, MEI tryezë me grupet e interesit

Në mjediset e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë u zhvillua takimi konsultativ me grupet e interesit në funksion të hartimit të akteve nënligjore për ringritjen e Institutit Shkencor të Hidrokarbureve. Aktet vijnë në zbatim të ndryshimeve të fundit në Ligjin Nr. 6/2017 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”. Rikrijimi i Institutit Shkencor të Hidrokarbureve është konsideruar i domosdoshëm, pasi është ndjerë në mënyrë thelbësore mungesa e tij, nga momenti kur ish-Qendra Kombëtare Shkencore e Hidrokarbureve u shkri në vitin 2006.