trajnim

Agrobiodiversiteti: trajnim me agronomët dhe fermerët e Fushë-Arrëzit

Në Ditën Ndërkombëtare të Tokës, në 22 Prill. Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare organizoi në komunën Qafë-Mal një trajnim me agronomët dhe fermerët e zonës së Fushë-Arrëzit mbi rëndësinë e kultivimit të kultivarëve bujqësorë autoktonë. Eksperti kombëtar i farave, As. Prof. Belul Gixhari prezantoi në takim punën e Bankës Gjenetike të Farave, Tiranë, për mbrojtjen e bimëve bujqësore autoktone nga zhdukja duke realizuar ruajtjen e tyre me fara në frigoriferë, si dhe me fidanë në fidanishten e Bankës, kurse agronomja lokale Z. Violeta Deda prezantoi teknikat më të mira të kultivimit të kultivarëve autoktonë të zonës.

Berat: Rritja e kapaciteteve të Uniformave Blu për krimin mjedisor

Kuadri ligjor Evropian në mbrojtjen e Mjedisit i krahasuar me kuadrin ligjor shqiptar dhe figurat e veçanta të veprave penale në kreun IV të KPRSH si dhe nevoja për përmirësim e këtyre dispozitave me qëllim harmonizimin me Legjislacionin Evropian, por edhe si përgjigje efikase ndaj krimit mjedisor, ishin fokusi i trajnimit të organizatës “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat, pjesë e paketës së punës së projektit: “Ulja e krimit mjedisor nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të agjencive ligjzbatuese, në Parkun Kombëtar të Tomorrit”.

Debati për shtyrje të moratoriumit të gjuetisë

Përfaqësues të dy shoqatave të gjuetarëve në qarkun e Vlorës kanë debatuar ashpër në lidhje me projekt/ligjin për shtyrje të ‘Moratoriumit të gjuetisë’ nga Ministria e Mjedisit dhe për 5 vite të tjera. Debati përfshiu të gjithë aktorët e interesit (AKZM/Vlorë, ISHMP/Vlorë, Federata të gjuetarëve; përfaqësues të medias, institucioneve arsimore, bizneseve lokale, etj.) që morën pjesë në trajnimin me tematikë “Forcimi i kapaciteteve kombëtare menaxhuese për zhvillimin e gjuetisë së qëndrueshme (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri”.  

E drejta për t'ju drejtuar gjykatës për çështjet mjedisore

Më 5 Tetor 2015 u zhvillua në Përmet trajnimi 'E drejta për t'ju drejtuar gjykatës për çështjet mjedisore', pjesë e serisë së trajnimeve të zhvilluar në kuadër të projektit HELP-CSO (Forcimi i Legjislacionit Horizontal dhe Promovimi i OSHC-ve). Tematika e trajnimit lidhej me aftësimin e organizatave lokale në aksesin në drejtësi dhe të drejtën për t’ju drejtuar gjykatës për çështje mjedisore. Trajnimi ishte konceptuar bazuar mbi një analizë të bërë rreth mungesës së njohurive që kanë OSHC-të mbi legjislacionin horizontal, raporti i të cilës do të publikohet në fund të projektit.

Forcimi i pjesëmarrjes publike përmes ndërgjegjësimit mjedisor në Bashkinë Vlorë

Në kuadër të projektit: “Forcimi i pjesëmarrjes publike përmes ndërgjegjësimit mjedisor në Bashkinë Vlorë”, Qendra e Informacionit Aarhus Vlorë, me mbështetjen e REC Shqipëri (Qendra Rajonale e Mjedisit), në kuadër të programit ACHIEVE, organizoi sot, date 13 Tetor 2016, një trajnim me përfaqësues të administratës publike, Shuchicë - Bashkia Vlorë per legjislacionin horizontal. Në takim morën pjesë zyrtar të Njësisë Administrative Shushicë si dhe kryetarët e fshatrave të kësaj njësie.

Indinjohen gjuetarët e ndershëm

Qytetarë dhe përfaqësues të Shoqatës së Gjuetarëve në qarkun e Korçës janë shprehur tepër të revoltuar me propozimin e fundit për shtyrje të ligjit nr. 7 / 2014 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj ka hyrë në fuqi që në vitin 2014 dhe afati i zbatimit të tij pritet të përfundojë në mars të këtij viti. Moratoriumi u shpall në kushtet e nevojës emergjente të mbrojtjes së llojeve të faunës së egër në vendin tonë, duke qenë se gjatë dekadave të fundit, popullatat e shumë llojeve vendase dhe migratore në vendin tonë po pësojnë rënie drastike.

IRAM, një rregull i ri për vlerësimin e riskut edhe në Shqipëri

Në kuadër të IMPEL (Rrjeti i Bashkimit Evropian për Zbatimin dhe Forcimin e Ligjit Mjedisor), janë zhvilluar mjete të ndryshme për qëllime inspektimi. Në përputhje me rekomandimet të cilat mundësojnë kriteret minimale për inspektimet mjedisore (RMCEI), Direktivën për Shkarkimet Industriale (IED) dhe Direktivën për kontrollin e aksidenteve të rrezikshme madhore duke përfshirë edhe susbtancat e rrezikshme (SEVESO), të gjithë inspektimet duhet të planifikohen paraprakisht. Autoriteti kompetent duhet të hartojë plane dhe programe për instalimet; duke përfshirë frekuencat e vizitave në zonë. Këto frekuenca duhet të bazohen në një vlerësim sistematik të riskut.

Mbrojtja e mjedisit në fokusin e studentëve

Për 10 ditë u zhvillua në Maqedoni trajnimi me temë “From green to greener”, ku morën pjesë dhe studentë të UET-it. Pas periudhës së industrializimit dhe shpërthimit ekonomik, prej disa vitesh axhenda europiane ka rikthyer sytë drejt çështjeve mjedisore. Jo vetëm në nivele të larta politike, por përmes programeve “Erasmus+” synohet që të rinjtë të informohen dhe të ndërgjegjësohen lidhur me domosdoshmërinë e kujdesit ndaj mjedisit. E në një program të tillë nuk mund të mungonin as studentë nga Tirana, që për më tepër rezulton ndër qytetet më të ndotura në Europë. Anxhela Brinja, Estiana Zeka, Andrit Muça dhe Erida Bajrami ishin katër studentët e Universitetit Europian të Tiranës, që për 10 ditë morën pjesë në shkëmbimin rinor me temë “From green to greener”.

Në kërkim të “peshkut – njeri” dhe në Shqipëri

Proteus anguinus ose siç njihet ndryshe “peshku –njeri” (për shkak të ngjyrës së tij të lëkurës e cila të kujton atë të njeriut) është amfib endemik i ujërave nëntokësore në shpellat e rajoneve gëlqerore dhe karstike të Europës Qendrore dhe Jug – Lindore. Të dhënat për të janë regjistruar për herë të parë që në vitin 1689 nga shkencëtari slloven Janez Valvazori. Ndërkohë që prania e tij është vërtetuar në vendet si Slloveni, Kroaci, Itali, Serbi dhe Mali të Zi (Burimi: www.amphibiaweb.org), është ende me pikëpyetje prania e tij dhe në Shqipëri.

Ngritje kapacitetesh për krijimin e Inventarit Kombëtar të Pyjeve

Gjatë trajnimit dy javor me pjesëmarres nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit (NFI/RS grupi bërthamë), Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (drejtuesit e grupeve dhe koordinatorët), përfaqësues të Fakultetit të Shkencave Pyjore të Tiranes (ndihmues) dhe trajnuesit e Universitetit Suedez të Shkencave Bujqësore (ndihmues dhe zhvilluesit e kursit) kishte si qëllim ngritjen e kapaciteteve për krijimin e Inventarit Kombëtar të Pyjeve (ANFI 2018). Gjatë trajnimit u bë:

Procedurat ligjore, e drejta e informimit dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje

Qendra “Grupimi Ekolevizja” zhvilloi, më datë 25.10.2016, në mjediset e Hotel Tirana International, një trajnim një ditor me tematikë: “Procedurat ligjore, lidhur me të drejtën e publikut për informim dhe pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse”. Trajnimin e drejtoi z. Xhemal Mato, drejtues ekzekutiv në Qendrën Grupimi Ekolëvizja”, i cili fillimisht bëri një përshkrim të shkurtër të projektit “Zbatimi i legjislacionit horizontal, nëpërmjet monitorimit dhe informim- ndërgjegjësimit mjedisor”, të mbështetur nga Qendra Rajonale e Mjedisit, REC Shqipëri, financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri, në kuadër të programit ACHIEVE.

Ruajtja e habitateve për zhvillim të qëndrueshëm

Fermerët e njësisë bashkiake Balldre, Lezhë janë trajnuar së fundi për mbrojten dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sherebelës (salvia officinalis.L). Nga ekspedita e studimit të gjendjes biologjike të bimës së sherbelës pas dimrit të sivjetshëm me temperatura që arrinin deri në – 15, të rralla për zonën e arealit të zhillimit të salviias, rezulton se është ruajtur baza gjenetike me tregues të mirë, por temperaturat e ulta kanë dëmtuar të gjitha degëzat e papjekura, çka ka lënë të papërfunduar procesin e pjekjes së kërcellit.

TACSO, trajnim për shoqërine civile në Gjirokastër

Tashmë qyteti i Gjirokastrës është kthyer në një qendër kombëtare për organizimin e aktiviteteve të ndryshme të inicuara nga shoqëria civile. Së fundi në kuadër të projekteve të mbështetura nga Bashkimi Europian, TACSO realizoi në Gjirokastër një trajnim me pjesëmarrjen e organizatave jofitimprurëse nga zona të ndryshme të vendit.

Trajnim Agjencive Rajonale të Mjedisit për tërheqjen e publikut në vendimmarrje

Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit organizuan ditën e mërkurë, datë 22 shkurt 2017, në Ministrinë e Mjedisit, trajnimin me temë “Tërheqja e Publikut në Vendimmarrjen Mjedisore”. Trajnimi ishte ideuar për punonjësit e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, të cilët merren me procesin e konsultimit publik, gjithash-tu dhe për drejtuesit e Agjencive Rajonale Mjedisore. Trajnimin e hapi znj. Laura Targaj, e cila theksoi rëndësinë që ka pjesëmarrja e publikut në procesin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe në procesin e lejeve mjedisore.