kosto

Fatura e përmbytjeve: 35 milion euro humbje çdo vit

Vetëm nga përmbytjet e 6 janarit, Shqipëria llogariti dëme prej 9 milion eurosh në infrastrukturë, banesa, kultura bujqësore dhe të ngjashme. Drejtoria e Emergjencave Civile, në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare, llogarit një kosto prej 35 milionë eurosh në vit që i krijohet vendit nga fatkeqësitë natyrore. Vetëm fatura paraprake e reshjeve të një dite (6 janarit) llogaritet 9 milionë euro. Kostot sociale nuk janë llogaritur. Sëmundjet dhe vdekshmëria do të jenë të larta në këto zona. Mungesa e fondeve kushtëzon mbrojtjen nga rreziqet dhe kompensimin e dëmeve.