mitrovice

Edhe në Mitrovicë nis riciklimi i mbeturinave

Në kuadër të projektit “Forcimi i përfshirjes sociale dhe fuqizimi ekonomik i grupeve të margjinalizuara në Mitrovicë”, i cili financohet nga Komisioni Evropian dhe Danish Refugee Council, dhe implementohet prej organizats joqeveritare Green Art Center-Prishtina (GAC) në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës, ka nisur shpërndarja e shportave të cilat do të shërbejnë për ndarjen e mbeturinave për riciklim. Iniciativës për riciklim të një lagjeje në Komunën e Mitrovicës do t’i bashkëngjiten 60 familje. Kështu do t’u ndihmohet grupeve të margjinalizuara për të rritur të ardhurat e tyre vetjake përmes shitjes së hedhurinave të riciklueshme.

Mitrovica realizon deri në 90% ndarjen e mbetjeve të riciklueshme

Qyteti i Mitrovicës po vazhdon të dëshmojë gatishmërinë e qytetarëve të saj për të marrë pjesë në nismën e ndarjes së mbetjeve të riciklueshme. Fushata “Mitrovica Riciklon”, e cila po realizohet nga Green Art Center-Prishtina në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës dhe GIZ-in gjerman, çdo ditë e më shumë po sjellë rezultate pozitive sa i përket vetëdijesimit të qytetarëve në rëndësinë e riciklimit të mbetjeve. Gjatë një monitorimi që i është bërë qytetit të Mitrovicës në përgjithësi nga koordinatorët e GAC-it në terren, përgjatë gjithë javës së kaluar e deri më sot, është arritur në përfundim se deri më tani Mitrovica është qyteti që po sjell rezultatet më të mira në këtë drejtim.