agromi

Profesioni jetik për bujqësinë drejt zhdukjes, drejt krijimit “Urdhri i Agronomit”

Agronomi një profesion jetik për zhvillim e bujqësisë është pothuajse në fiktivitet të plotë. Që prej vitit 1990 kur gjeneratat e agronomëve ndryshuan profesion prej tranzcionit në të cilin u fut sektori me shpërbërjen e kooperativave, agronomi thuajse është inegzistent, teksa çdo produkt bujqësor kërkon certifikatën e këtij profesioni që të hidhet në treg. Ministria e Bujqësisë ka bërë gati një projektligj të ri që bën profesionin e Agronomit, si profesion i rregulluar.