aleanca

Projekti “Një zëri, për zhvillimin e qëndrueshëm të Alpeve”, rivlereson planin strategjik 2017-2020 dhe përgatit planit aksion per 2018

Ne datat 19 -20 janar 2018, shoqata “Ruajtja e pyjeve dhe Mjedisi i Gjelber”, pjese e rrjetit “Aleanca e Alpeve Shqiptare”, organizoi workshopin e rrjetit per Rivleresimin e planit strategjik 2017-2020, dhe Përgatitjen e planit aksion 2018; kjo ne kuader te projektit “Një zëri, për zhvillimin e qëndrueshëm të Alpeve”. Ky projekt zbatohet ne kuader te programit SENiOR-II, zbatuar nga REC dhe financuar nga Ambasada Suedeze.