anije

Centrali i anijeve bën një premtim të rëndësishëm për ndotjen e plastikës

Norwegian Cruise Line Holdings do të eliminojë përdorimin e vetëm të pipave plastike në flotën e 26 anijeve të saj, duke e bërë biznesin më fitimprurës të ndotjes së plastikës. Kompania gjithashtu do të ndalojë përdorimin e vetëm të pipave plastike në dy destinacionet e saj të ishullit, Great Stirrup Cay dhe Harvest Caye, në Bahamas dhe Belize respektivisht. Ndryshimet do t’i ndihmojnë firmës që të shpëtojë më shumë se 50 milionë pipa plastike çdo vit në të gjithë flotën e saj, tha ajo në një njoftim ditën e hënë. Norwegian Cruise Line Holdings operon në linjat norvegjeze të lundrimit, Regent Seven Seas Cruises dhe Oceania Cruises, të cilat ofrojnë itinerare në mbi 450 destinacione në mbarë botën.

Në 2016-n anijet që ankorojnë në porte, do të paguajnë tarifë ekologjike‏

Çdo anije që ankorohet në portet shqiptare do të paguajë tarifë ekologjike, duke sjellë shmangien e shkarkimit të mbetjeve dhe ndotjes së detit. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratua rregullorja “Për miratimin e kërkesave për parandalimin e shkarkimit të mbetjeve të krijuara nga anijet dhe tepricat nga ngarkesat në det”, si propozim i Ministrisë së Mjedisit. Qëllimi kryesor është mbrojtja e mjedisit detar, përmes reduktimit të shkarkimit në det të mbetjeve të krijuara nga anijet dhe të tepricave nga ngarkesat e tyre, gjatë përdorimit të porteve të Republikës së Shqipërisë.