arkitekture

Shtëpia e vogël me zero-energji ka një gjurmë ekologjike pothuajse të padukshme

Arkitektët COULSON projektuan Disappear Retreat, një shtëpi e vogël, e pasqyruar, e cila jo vetëm që duket sikur zhduket bashkë me peisazhin, por gjithashtu na shfaqet si një godinë me një gjurmë ekologjike pothuajse të padukshme. Krijuar për "jetë të trefishtë zero", kjo strukturë e parafabrikuar është një objekt arkitektonik i cili ka nje gjurmë pothuajse është zero harxhim energjie, zero mbeturina dhe zero ujë. Ndërtuar në standardin e shtëpisve pasive, shtëpia me 83 m2 nuk ka nevojë për ngrohje aktive ose sistem ftohës edhe në klimat më ekstreme të motit.