auditim

Procesi i auditimit baza per rritjen e efiçiences se energjise 

Efiçienca energjetike eshte nje fushe thuajse e pashfrytezuar dhe shume sfiduese! Kjo reflektohet edhe ne faktin praktike, ku deri me sot eksperiencat lidhur me sektorin jane te pakta. Ne fakt deri ketu jane dashur 20 vjet perpjekje per te arritur te realizohen investime ne hidroenergjetike per rreth 600MW.