AULEDA

Projektet ndërkufitare Shqipëri-Greqi trajnojnë mjeshtrat e artizanatit në Gjirokastër

Pjesë e projekteve ndërkufitare Shqipëri-Greqi, që po zbatohen në kuadër të programit IPA në Qarkun e Gjirokastrës, është edhe promovimi i prodhimeve të traditës. Në këtë drejtim, në zonën muzeale të Gjirokastrës, për dy ditë me rradhë u zhvillua një trainim mbi menaxhimin e bizneseve artizanale të Rajonit të Gjirokastrës. Ky aktivitet u organizua në kuadër të zbatimit të projektit ”Crafts in Action” brenda programit ndërkufitar IPA, Greqi –Shqipëri, ku partner lider për palën shqiptare është AULEDA(Agjensia e Zhvillimit Ekonomik Rajonal-Vlorë) dhe partner( PP3) Bashkia Dropull.