automjete

Nafta e ndotur edhe më e keqe për klimën sesa makinat e benzinës

Për sa kohë që rregulloret e Bashkimit Evropian krijojnë një fushë të pabarabartë për naftën, karburantet dhe taksat e automjeteve të vendosura në nivel shteti, ato nxisin blerjen e tyre. Dy vjet pasi skandali “Dieselgate” ekspozoi natyrën ndotëse të makinave me naftë, një studim i ri nga Transporti dhe Mjedisi tregon se makinat me naftë jo vetëm që ndotin ajrin, por shkarkojnë më shumë gazra në atmosferë sesa makinat me benzinë.