aviacioni

Sektori i transportit në Evropë: Aviacioni dhe transporti përballen me sfida të mëdha në zvogëlimin e ndikimeve mjedisore

Një ndryshim masiv në inovacionin, sjelljen e konsumatorëve dhe sjelljen e teknologjive më ambicioze të gjelbërta për avionët e energjisë dhe anijet e ngarkesave të detit do të jenë vendimtare për zvogëlimin e gjurmës së tyre afatgjatë të karbonit. Një raport i Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA) thotë se masat shtrënguese të tilla si përmirësimi i efikasitetit të karburantit për të ulur emetimet nuk do të jenë të mjaftueshme për sektorët e aviacionit dhe të anijeve për të përmbushur emetimet evropiane të gazrave serrë dhe objektivat e qëndrueshmërisë.