AZHBR

Komisioni Evropian nxit afrimin e mëtejshëm të legjislacionit në fushën e sigurisë ushqimore të BE-së

Përfaqësues nga Komisioni Evropian punuan me autoritetet përkatëse shqiptare për zhvillimet më të fundit në bujqësi dhe peshkim. Takimi i Nënkomitetit për Bujqësinë dhe Peshkimin mes BE-së dhe Shqipërisë, i zhvilluar sot në Tiranë, u drejtua për BE-në nga Michael Aldaya, nga Njësia për Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën në Drejtorinë e Përgjithshme për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit të Komisionit Evropian, ndërsa për Shqipërinë nga Eralda Cani, zëvendësministre për Integrimin Evropian.