balanceekologjike

Planifikimi hapësinor detar – GEF financon rreth 14 milionë USD për projektin Shqipëri – Mali i Zi

Nis zbatimi i projektit për planifikimin hapësinor detar mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, i cili synon vendosjen e një balance ekologjike në detin Adriatik. Ky projekt financohet nga Fondi Mjedisor Global në vlerën rreth 14 milion dollarë. Lidhur me projektin, përfaqësuesi i PNUD, Lorenzo Galbiati thekson rëndësinë e zbatimit të tij për të pasur një mirëmenaxhim dhe përfitim të zonave përreth.