baldose

PPNEA denoncon vrasjen e një baldose të rrallë në Llogora

Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA), ka denoncuar një tjetër rast të vrasjes së paligjshme të kafshëve të egra. Fotot e një baldose të varur janë realizuar sot në rrugën kombëtare Vlorë-Sarandë, në kufijtë e Parkut Kombëtar të Llogorasë. Sipas përfaqësuesve të shoqatës, bëhet fjalë për vrasjen e një lloji të rrallë kafshe për Shqipërinë, i klasifikuar si i “Kërcënuar” në listën e kuqe të faunës së Shqipërisë. “Baldosa ishte kapur me kurth, dhe më tej ishte vrarë duke e goditur me një mjet të fortë në kokë.