bashkepunim rural

“Identifikimi i aktorëve dhe zhvillimi i rrjetit bashkëpunues rural për zhvillim të qëndrueshëm si dhe ngritja e vetëdijes në rajonin ndërkufitar të Bjeshkëve të Nemuna”

Aleanca e Alpeve Shqiptare mbajti takimin e parë të projektit “Identifikimi i aktorëve dhe zhvillimi i rrjetit bashkëpunues rural për zhvillim të qëndrueshëm si dhe ngritja e vetëdijes në rajonin ndërkufitar të Bjeshkëve të Nemuna”, pranë ambienteve të Shoqatës. Takimi u udhëhoq nga drejtuesi I rrjetit, Z. Petrit Imeraj. Takimi u zhvillua me pjesemarrjen e partnereve te projektit dhe perfaqesueseve te organizates SWG.