biodiversiteti

Raportohet ndikimi njerëzor "shokues” në zonat e mbrojtura të botës

Një e treta e tokave të mbrojtura në botë po degradohen nga aktivitetet njerëzore. Gjashtë milionë km të pyjeve, parqeve dhe zonave të ruajtjes janë nën "presion të madh njerëzor" nga minierat, prerja dhe bujqësia. Vendet si të pasura dhe të varfra, janë të shpejtë për të përcaktuar zonat e mbrojtura, por nuk arrijnë të ndjekin financimin dhe zbatimin e tyre. Kjo është arsyeja pse biodiversiteti ende është në rënie katastrofike, thonë autorët.