Bosnje

Bosnja dhe Kroacia e kthejnë hekurudhën e vjetër në shteg biçikletash

Një projekt ndërkufitar mes Kroacisë dhe Bosnjes po i jep një jetë të re ish-hekurudhës së perandorisë austro-hungareze, duke iu përgjigjur kështu bumit të kërkesave për eksplorim të Ballkanit me biçikletë. Një projekt i përbashkët mes Kroacisë dhe Bosnjes synon të rigjallërojë hekurudhat e vjetra të ndërtuara nga perandoria Austro-Hungareze duke krijuar një rrjet shtigjesh biçikletash, që gjithashtu do të zhbllokojnë potencialin turistik në rajon. “Synimi i projektit është të rregullohet shtegu që dikur përdorej nga trenat,” tha për BIRN Ana Soldo, drejtoreshë e kompanisë publike Vjetrenica, organizata e zbatimit të projektit.

Bosnje-Hercegovina përballet me sanksione nga Komuniteti i Energjisë

Për shkak të asaj që u konsiderua si "përpjekje e pamjaftueshme nga Bosnje-Hercegovina (BiH) për të përmbushur detyrimet e saj sipas kushteve të Traktatit të Komunitetit të Energjisë", ky i fundit vendosi në prill të ndjekë masa ndëshkuese ndaj vendit. Sanksionet, u ndalën në tetorin e kaluar, pas negociatave me organet qeverisëse të BiH-së mbi zbatimin e Planit të Veprimit për Transferimin e Pronës Juridike në Sektorin e Energjisë, dhe po riprezantohen tani pasi qeveria nuk arriti të sinkronizonte parashikimet e pritura në muajin mars.

Projektet shënjojnë vazhdimin e mbështetjes për shoqërinë civile mjedisore në Bosnjë dhe Herzegovinë

Më 9 nëntor 2017, Marie Bergstrom, Këshilltarja dhe Shefja e Bashkëpunimit për Zhvillim (SIDA) në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe Lejla Suman, Drejtore e Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) Bosnje dhe Hercegovine, nënshkruan një marrëveshje financimi për projektin "Rrjeti i Shoqërisë Civile për Lobim dhe Avokim "(ELAN). Mbështetja e projektit nga Qeveria e Suedisë, në total prej 1.4 milion euro, garanton mbështetje të vazhdueshme për shoqërinë civile mjedisore në BiH.