brezi i gjelber

Dita e brezit të gjelbër

Ngjarja më e rëndësishme në buzë të Liqenit të Prespës së Madhe, javës së shkuar, ishte festimi për herë të parë i Ditës së Brezit të Gjelbër, në Oteshevo. Shoqata e Brezit të Gjelbër synon mbi të gjitha që: të lidhë shtetet me njëri-tjetrin. Përgjatë Perdes së Hekurt që e ndau Evropën për 40 vjet në atë Perendimore dhe Lindore, është zhvilluar një rrjet ekologjik i padiskutueshëm dhe peizazh i gjallë- duke përfshirë disa nga habitet më të rëndësishme të biodiversitetit në Evropë.