centralfotovoltaik

Pesë centrale fotovoltaikë në Shqipëri

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) ka miratuar licencimin e pesë centraleve fotovoltaikë për prodhimin e energjisë elektrike, katër nga të cilët do të ndërtohen në veri të vendit.