Christopher Tonra

Lajme të mira për ripërtëritjen e ekosistemeve të lumenjve

Ekziston një besim i përbashkët se zakonisht “shërimi” i shumicës së ekosistemeve pas dëmeve të shkaktuara nga njeriu zgjat një jete të tërë. Megjithatë, hulumtuesit në Ohio State University kanë gjetur se rimëkëmbja fillestare mund të jetë dramatike, nëse janë të pranishme kushtet e duhura. Zbulimi u bë gjatë monitorimit të ndikimit të heqjes së digës në speciet lokale. Studimet fokusohen në ripërfshirjen e zogjve dhe salmonit në habitat. Rezultoi se nëse në habitat përfshihen vetëm zogjtë, ata priren të kenë peshë të ulët dhe numër të varfër të të vegjëlve.