degjese publike

Fillon “Dëgjesa Publike” për shtyrje të “Moratoriumit të Gjuetisë”

Ka nisur tashmë procesi i konsultimit me publikun dhe grupet e interesit për shtyrjen e Moratoriumit të Gjuetisë për 5 vitet e ardhshme. Degjesa publike u zhvillua në përgjigje të njoftimit të bere ditë më parë nga Ministria e Mjedisit me qellim diskutimin e draft - ligjit: “Për moratoriumin e gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”. Vijimi ose jo i moratoriumit të gjuetisë, prek interesat jo vetëm të klasës së gjuetarëve në rang vendi, por dhe ato të të gjithë komunitetit. Për shkak të vështirësive të zbatimit të masave që Ministria e Mjedisit ndërmori dy vite më parë për disiplinimin e këtij aktiviteti në vend.

Pukë: Dëgjesë publike për planin e menaxhimit të mbetjeve

Bashkia Pukë në kuadër të hartimit të planit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane, pas disa seancave konsultative, realizoi dëgjesen publike të këtij plani me pjesmarrjen e OJF-ve të ndryshme, komunitetit, bizneseve etj. Plani i menaxhimit të mbetjeve është mbështetur teknikisht dhe financiarisht nga Programi për Zhvillim dhe Decentralizim, DLDP. Pas kësaj dëgjese, planit i hapet rruga për kalimin dhe miratimin në këshillin bashkiak Pukë. Tashmë mbetet detyrë e bashkisë Pukë për zbatimin e këtij plani, i cili mundëson një mirëmenaxhim të mbetjeve urbane në të gjithë territorin e bashkisë.