dem ekonomik

Katastrofat në botë kanë kushtuar 175 miliardë dollarë për vitin 2016

Katastrofat natyrore dhe shkatërrimet e krijuara nga njeriu në botë kanë regjistruar dëme ekonomike me vlerë prej 175 miliardë dollarë në vitin 2016, ose dy herë më shumë se në vitin 2015 (94 miliardë dollarë), sipas studimit vjetor të SIGMA të publikuar nga agjencia zvicerane e sigurimeve “Swiss Re”. Në këtë shumë vetëm 54 miliardë i peshojnë siguracioneve, ose 42 për qind më shumë se në vitin 2015, shtoi “Swiss Re” në një komunikatë të publikuar në Zyrih. Por, këto katastrofa, ndonëse më të kushtueshme, kanë qenë më pak të përgjaksme, me vetëm 11,000 viktima në vitin 2016 kundrejt 26,000 në vitin 2015.

Panariti: Moratoriumet për të ndaluar shkretimin e vendit

Ndryshimet klimaterike do të kushtëzojnë edhe ndryshimin e agrokulturës në Shqipëri. Sipas ministrit të Bujqësisë ato tashmë kanë diktuar “spostimin gradual të disa kulturave bujqësore drejt rajoneve të reja dhe futjen në kultivim të varieteteve më rezistente dhe më të adaptueshme ndaj ndryshimeve klimatike”. Ministri thotë se ka tashmë një hartë të rajonalizimit të prodhimeve bujqësore në vend e cila sipas tij ka marrë parasysh “përshtatjet e nevojshme në kultivimin e kulturave bujqësore në raport me prognozën gati 20-vjeçare të ndryshimeve klimatike të pritshme.