dhelpra

Gjuetia e dhelprës, flet Ardian Koci drejtori i ADZM Fier

Prej disa ditësh në 12 qarqet e Shqiperisë po zbatohet një projekt për marrjen e kampioneve të dhelprës, që do të thotë pasi vritet dhelpra merret një pjesë e trupit të saj dhe dërgohet në laborator për të bërë vlerësimin në lidhje me  efketet që ka dhënë vaksinimi që është bërë nëpermjet "cokollatave" të hedhura nga ajri në muajin dhjetor 2017 (Projekti PAZA). Për të shuar kureshtjen e publikut dhe komentuesve Drejtori i ADZM Fier shpjegon rreth këtij projekti si më poshtë :