Drini i Zi

"Karakteristikat e Kompleksit Hidrologjik të lumenjve Drini dhe Buna, si dhe liqeneve të Shkodrës, Ohrit, Prespës së Madhe dhe të Vogël", botimi më i ri nga Prof. Dr. Dhimitër Dhora

Tashmë është i arritshëm për lexuesit në libraritë e vendit, libri më i fundit i Prof. Dr. Dhimitër Dhora titulluar "Karakteristikat e Kompleksit Hidrologjik të lumenjve Drini dhe Buna, si dhe liqeneve të Shkodrës, Ohrit, Prespës së Madhe dhe të Vogël". Prej dekadash autori është marrë me ekosistemet ujore të vendit tonë dhe vazhdimisht ka patur dëshirë të shkruajë mbi karakteristikat e tyre. Njohja e karakteristikave është njohja e kuintesencës, njohja racionale, njohja e thelbit të dukurive. Eshtë fjala për njohjen e karakteristikave esenciale, më të spikatura në të gjitha aspektet, duke përfshirë edhe ato ekologjike.

Dibër, protestë kundër HEC-eve; kundërshtohen projektet mbi Drinin e Zi

Banorë të Dibrës dhe anëtarë të shoqatave në mbrojtje të Luginës së Drinit të Zi protestuan këtë të hënë në qytetin e Peshkopisë kundër projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve mbi këtë lum. Ata e quajnë shkatërrim të mjedisit, tokave të tyre por edhe zonave historike krijimin e liqevene ujëmbledhëse në këtë luginë. Në mbështetje të banorëve të zonës kanë shkuar edhe përfaqësues nga Këshilli Komunal i Dibrës së Madhe në Maqedoni. Sipas ekologjistëve që morën pjesë në këtë tubim, Shqipëria, e cila ka nënshkruar konventat ndërkombëtare, nuk mund të marrë asnjë vendim që prek mjedisin pa marrë miratimin e banorëve të zonës.

Prodhimi i energjisë në Drinin e Zi. Bie varianti i parë i Skavicës

Mes projekteve për prodhim të energjisë në Drinin e zi, kompania konsulente për qeverinë tonë, ‘Sogreas’ hedh poshte variantin e parë, HEC-in e Skavicës me një digë me lartësi 441 metra. Ministria e Energjisë dhe Industrisë organizoi sot një tryezë me donatorët mbi potencialin e shfrytëzimit të Drinit të Zi. Në këtë takim ishin të pranishëm përfaqësues nga Banka Botërore, Banka gjermane KfW, SECO, GIZ, EBRD, Bashkimi Evropian, Koperacioni Italian dhe UNDP. Në tryezë u prezantua studimi i hartuar nga studio franceze ‘Sogrea’.