efekti i hec-ev

Efekti i HEC-ve në Shqipëri, lagunat përpijnë tokën duke ngritur alarmin për erozionin bregdetar

Në lagunën Kune-Vain në veri të Shqipërisë, një relikte e zymtë zhytet në të shkuarën për të zbuluar një të ardhme edhe më të pasigurt. Bunkerë betoni që formojnë vijën bregdetare, të ndërtuar nga vendi i vogël i Ballkanit si strehë ndaj bombave në periudhën e komunizmit, për dekada kanë qëndruar si kujtesë e një regjimi të fortë totalitar, por vitet e fundit kanë filluar të zhduken – të përpirë një nga një nga vija bregdetare që çdo vit, duke përparuar, merr gjithmonë e më shumë tokë.