emetimsulfuri

Duke filluar që nga viti 2020, pritet të hyjnë në fuqi norma të reja për të frenuar sasinë e ndotjes së shkaktuar nga anijet.

Duhet theksuar se kjo ndotje po bëhet mjaft shqetësuese duke përfshirë emetimet nga OPEC, procesin e eksportimit të mbetjeve dhe veprimtarinë e sipërmarrjeve. Si pasojë e këtij disiplinimi pritet të reduktohet emetimi i sulfurit, një element i rrezikshëm prej të cilit shkaktohen probleme të sistemit të frymëmarrjes e si të mos mjaftonte, sulfuri dëmton florën dhe faunën.