energy

Aktivistët në mbrojtje të Valbonës paditen nga kompanitë koncensionare të HEC

Shoqata Toka dhe drejtuesja e saj, aktivistja Catherine Bohne e cila drejton kauzën e mbrojtjes së Luginës së Valbonës nga HEC-et, janë bërë së fundmi objekt i një kërkesë-padie drejtuar Gjykatës së Rrethit në Tiranë nga kompania Gener 2 sh.p.k, që ka fituar koncensionin për dy hidrocentrale në zonë dhe Dragobia Energy sh.p.k që zbaton ndërtimin e tyre.