ENVSEC

Nisma për Sigurinë Mjedisore (ENVSEC)

Takimi rajonal “Nisma për Sigurinë Mjedisore” (ENVSEC), u mbajt sot në Tiranë bashkë-organizuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC) dhe Ministria e Mjedisit në Shqipëri në bashkëpunim me të gjitha organizatat partnere të ENVSEC dhe mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim, njësia operative e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim. Aktivitetet aktuale ENVSEC në Shqipëri konsistojnë në: