EUSAIR

Shqipëria bëhet pjesë e Strategjisë së Zhvillimit të Rajonit të Adriatikut dhe Jonit

Greqia, Kroacia, Shqipëria, Bosnja, Mali i Zi, Italia, Serbia dhe Sllovenia kanë rënë dakord nën koordinimin e Komisionit Europian për të krijuar projekte të përbashkëta të projektuara për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, infrastrukturën dhe turizmin. Ministrat e jashtëm dhe ata të integrimit në BE dhe në tetë vendet që morën pjesën në të takimin e së enjtes në Dubrovnik të Kroacisë nënshkruan një deklaratë të përbashkët bashkëpunimi në forumin e parë vjetor të “Strategjisë për Rajonin Adriatik dhe Jonian”, EUSAIR, një forum makro-rajonal i BE-së.