evropa juglindore

Paraqitet modeli i energjisë drejt 2050

Sikurse bisedimet e klimës kanë nisur në Paris datë 30 nëntor 2015, një grup i organizatave të shoqërisë civile nën projektin Politika të qëndrueshme energjitike në Evropën Juglindore( SEE SEP) paraqitën një video-loje të Modelit të Energjisë drejt 2050 në Evropën Juglindore .