facebook

Facebook, krijon hartën e katastrofave

Facebook fuqizon edhe më shumë mjetet e saj të ndihmës në raste fatkeqësish natyrore. Pas Safety Check, me të cilin përdoruesit mund të qetësonin miqtë e të afërmit për kushtet ku ndodheshin, vjen edhe harta e katastrofave, e përdorur nga organizatat që duhet të çojnë ndihmën e shpejtë. Funksioni shfrytëzon të dhënat agregate, anonime, që përdoruesit kanë zgjedhur të shpërndarjne në rrjetin social për të furnizuar një ‘fotografi’ se sa njerëz ndodhen në një vend, në zona për shembull të goditura nga ndonjë tërmet apo përmbytje, shpjegon Facebook.