fakulteti i arkitektures dhe urbanistikes

Edhe një tarracë tjetër e Gjelbër në Tiranë tek Fakultetit i Arkitekturës dhe Urbanistikës

Ky projekt është produkt i bashkëpunimit profesional midis Bashkisë Tiranë dhe Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, Universiteti Politeknik i Tiranës. Zbatimi i projektit u mundësua nga bashkëfinancimi i Bashkisë Tiranë, Qendrës “Grupimi Ekolëvizja”, me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla (GEF), si dhe Shoqëria “Eurocol” sh.p.k. Ku u realizuar Projekti? Projekti u realizuar në tarracën e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës.