gaz serre

Ndryshimet e Klimës - Sa Preken Shqiptarët?

Ndryshimet klimatike nuk janë të tretshme për këdo. Por ndërkohë që në Paris këto ditë po mbahet samiti i klimës ku me shumë gjasa do të mbërrihet në një marrëveshje botërore për të ulur shkarkimet e gazit serrë, njerëzve me të drejtë u lind pyetja se çfarë rëndësie ka kjo marrëveshje dhe si ndikon në cilësinë e jetës së tyre.