GEF

Mbahet takimi i parë i projektit “Krijimi i Sistemit të Informacionit për Menaxhimin dhe Monitorimin Mjedisor në Linjë me Raportimin Global”

Eshtë mbajtur në Ministrinë e Mjedisit takimi i parë i projektit “Krijimi i Sistemit të Informacionit për Menaxhimin dhe Monitorimin Mjedisor në Linjë me Raportimin Global”. Projekti synon ngritjen e një sistemi të integruar të menaxhimit të informacionit mjedisor në linjë me detyrimet e raportimeve për tri Konventat e fushës së Mjedisit: Konventa e Biodiversitetit (CBD), Konventa e Shkretëtirëzimit (UNCCD) dhe Konventa e Ndryshimeve Klimatike (UNFCCC). Në takimin e parë të Komitetit Drejtues që mbikqyr zbatimin e këtij projekti ishte e pranishme ishte edhe znj. Yesim Oruc Kaya, Drejtore e Shtetit për UNDP.

Zhvillohet takimi i parë për Përgatitjen e Strategjisë Për Planin Operacional të GEF/SGP në Shqipëri

Është zhvilluar sot takimi i parë për Përgatitjen e Strategjisë Për Planin Operacional të GEF/SGP në Shqipëri, si një dëgjesë e përbashkët mes aktorëve të përfshirë në proces, ekspertëve, palëve të interesuara dhe përfaqësuesëve nga Ministria e Mjedisit, në prezencën e kordinatorit të GEF në vendin tonë, z. Arian Gaçe. REC Shqipëri përfshihet në këtë proces si lehtësues. Fokusi i takimit të sotshëm ishte përcaktimi i zonave ku duhet të kanalizohet GEF. Tematikat e përzgjedhura në këtë strategji janë: