gjelberim

“SFIDAT E ZHVILLIMIT TË QENDRUESHËM TË RAJONIT TË KORÇËS DHE ROLI I SHOQËRISË CIVILE”

Koalicioni “Për një Rajon të Gjelbër” përbëhet nga organizata të shoqërisë civile, organizata me bazë komuniteti, grupe interesi, biznese dhe individë, të cilët punojnë dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre në fushat e mbrojtjes së mjedisit, ruajtjes së biodiversitetit, menaxhimit e përdorimit të pyjeve e kullotave, agrobiznesit, turizmit, zhvillimit të burimeve alternative e përdorimit efiçent të energjisë dhe në tërësi zhvillimit të qëndrueshem. Anëtarësia është e hapur si për organizatat lokale e rajonale ashtu edhe ato kombëtare.

Bashkia mbjell 163 pemë në burgun e grave

Aksionit për mbjelljen e pemëve dhe gjelbërimit të qytetit iu bashkua edhe institucioni i vuajtjes së dënimit të grave “Ali Demi” në Tiranë. Bashkia e Tiranës dhe Drejtoria e IEVP mbollën 163 drurë dekorativë në mjediset ku vuajnë dënimin rreth 40 të paraburgosura dhe 56 të dënuara, duke krijuar kështu një park të vogël me pemë, stola dhe kosha, si mundësi për të lehtësuar qëndrimin e të dënuarave.

Gjelbërimi në qytete dhe gabimet me llojet e pemëve (drurëve) që mbillen

Prej kohësh më shqetëson një dukuri për të cilën organet kompetente, ato që në fakt merren me këtë punë, ose nuk dinë sa duhet, ose nuk duan, ose që të dyja. Bëhet fjalë për gjelbërimin në qytete, por edhe më gjerë, në rrugët tona lokale apo kombëtare.

Shëndeti i fëmijëve në duart e natyrës

Ikën ato kohë, kur ti mund të luaje në lagjen tënde apo atë ngjitur, të vrapoje pa frikë se mund të të shtyp ndonjë makinë apo se prindi i shkokut tënd mund të fal, kur i shtyn fëmijën padashje për të hipur në trotuar. Jo vetëm Tirana, vuan mungesën e hapësirave publike në zonat e banuara, fenomeni ka prekur edhe qytete të tjerë në zhvillim.