hedhjeilegale

Një foto “flet”, por a sjell ndryshim?!

Kur flet për mjedisin, gjithnjë e me tepër kupton se kjo fushë po merr vëmendjen e munguar në nivele drejtuese, por edhe më tej. Komuniteti i gjerë njeh dhe sheh situatën e mbetjeve urbane; kur ka përmirësim, apo kur ajo kërkon edhe më tej ndërhyrje. Individ të çdo moshe informohen sesi mund të përmirësojnë peizazhet ku jetojnë, reagojnë me opinione, të cilat më pas përçohen në instancat përkatëse, përgjegjëse për ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit.