HFC

Ndryshimet klimatike, arrihet marrëveshja “monumentale”

Mbi 150 vende kanë arritur një marrëveshje të cilësuar si “monumentale” për të reduktuar gradualisht gazet që shkaktojnë ngrohjen globale. Marrëveshja ka të bëjë kryesisht me gazrat HFC që lëshohet nga përdorimi i mjeteve elektro-shtëpiake si frigoriferë dhe ajër i kondicionuar. Delegatët të mbledhur në Ruanda pranuan një amendament kompleks të Protokollit të Montrealit, që parashikon reduktimin e HFC-ve nga vendet e zhvilluara duke filluar nga viti 2019. Por disa kritikë thonë se kompromisi i arritur mund të ketë më pak efekt nga sa pritet.