ilqe

Një mirëseardhje Ilqes në kodrat e Shqipërisë së mesme

Në vitin 2008, Drejtori i Shërbimit Pyjor të Kavajës, kolegu Artur Kaja, më kishte përgatitur një surprizë që mbetet e paha-rruar në përvojën e gjatë të punës time. Me ftesë për të vizituar Plazhin e Gjener-alit, në komunën e Syneit (Bardhore), Arturi donte që të ndalnim e të diskutonim mbi një model të krijuar nga kujdestarët që kishin marrë në shfytezim tokën për-reth Plazhit të Gjeneralit.