impiantmbetjesh

Impianti i mbetjeve në Sharrë, si do jetë projekti i trajtimit

Të gjitha mbeturinat e Tiranës do të izolohen me tre shtresa kapsulimi që nuk lejon çlirimin e gazit në atmosferë dhe depërtimin e ujerave nën toke si dhe përhapjen e tyre më tej. Më pas këto shtresa do të mbulohen me një metër dhe vegjetative ku do të mbillen lule dhe pemë.