industri

Asnjë nga industritë më të mëdha në botë nuk do të ishin fitimprurëse nëse do të paguanin për kapitalin natyror që përdorin

Nocioni i "eksternaliteteve" është bërë i njohur në rrethet mjedisore. Ai i referohet kostove të vendosura nga bizneset që nuk paguhen nga ato biznese. Për shembull, proceset industriale mund të vendosin ndotës në ajër që rrisin kostot e shëndetit publik, por publiku, dhe jo bizneset ndotëse, paguajnë faturën. Në këtë mënyrë, bizneset privatizojnë fitimet dhe reklamojnë kostot. Edhe pse nocioni është mjaft i nevojshëm, sidomos në përfshirjen e shqetësimeve ekologjike në ekonomi, unë gjithnjë kam patur rezervimet e mia për këtë gjë.