infrastrukture ndihmese

Përmirësimi i efektivitetit të mbulimit dhe menaxhimit të zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare

Në kuadër të iniciativës së Granteve të Vogla, realizuar me mbeshtetjen e WWF, UNDP dhe CEPF, INCA po vazhdon punimet për instalimin e infrastrukturës ndihmëse turistike në Zonën e Mbrojtur Detare Karaburun-Sazan. Investimi i Granteve të Vogla konsiston në:

- riparimin e molit të vjetër ushtarak në Gjirin e Shën Vasilit duke e bërë një mol të sigurt për ankorimin e varkave turistike gjatë sezonit të verës;

- instalimin e dy shtigjeve tokësore në Gadishullin e Karaburunit;