jug

MZhU dhe BB nisin punën për Rehabilitimin Urban të Jugut

Projekti me vlerë investimi 55 milion euro do të shtrihet në 5 vitet e ardhshme në qarqet Berat, Fier, Gjirokastër e Vlorë, dhe Bashkitë respektive. Synimi është që nëpërmjet projekteve të infrastrukturës urbane dhe projekteve të rigjenerimit urban, të stimulohet zhvillim ekonomik dhe turistik për rajonin e Jugut, duke krijuar premisa të shtuara për një lidhje më integrale me komunitetet lokale dhe aktorët e biznesit lokal. Grupi ndërinstitucional dhe misioni i Bankës Botërore kanë zhvilluar një takim me përfaqësuesit e bashkive që kanë aplikuar për projekte.