kanarina

"Kanarinat" që paralajmërojnë shkatërrimin e ekosistemit

Hulumtimet shkencore thonë se ka disa specie që përmes shtimit apo pakësimit të tyre na mundësojnë vlerësim të gjendjes së përgjithshme të një ekosistemi të tërë dhe parashikim të së ardhmes së tij. Biodiversiteti i planetit Tokë është në rrezik. Do të na duhet të kthehemi pas në kohë mbi 65 milion vjet për të gjetur një përqindje kaq të lartë të specieve të cilat po zhduken, në krahasim me atë çka dëshmojmë sot. Mbrojtja e specieve të rrezikuara shpesh fokusohet tek kafshët me përmasa të mëdha dhe enigmatike siç janë tigrat, arinjtë polarë dhe balenat.