kanion

Aktivistët shqiptarë luftojnë për të mbrojtur kanionin nga hidrocentrali

Aktivistët mjedisorë deklaruan se do të vijojnë të protestojnë kundër planeve për ndërtimin e hidrocentraleve në kanionin e Nivicës në jug të Shqipërisë. Aktivistët mjedisorë thonë se do të organizojnë protesta të reja kundër një vendimi të qeverisë për të lejuar ndërtimin e hidrocentraleve në një nga lumenjtë e fundit të “egër” të Europës. Ministritë e ndryshme përfshirë Ministrinë e Kulturës, kanë dhënë miratimin për ndërtimin e hidrocentralit Driza 1 në kanionin e Nivicës në jug të Shqipërisë pavarësisht shqetësimeve për pasoja të mundshme për trashëgiminë arkeologjike dhe natyrore.

Gramshi turistik, Sotira kurora e tij

Fshati Sotirë, në jug-perëndim të qytetit të Gramshit është listuar në 100 fshatrat turistikë shqiptarë, që do të kenë një akses të veçantë ekonomik në vitet që vijojnë. Zona e Gramshit mbart një potencial të mëdha turistike në shtrirjen gjeografike të saj sidomos ajo e gjendur në rrjedhën e dy lumenjve Devoll dhe Holtë. Në rrjedhë e Holtës janë kanionet e famshme të Holtës të formuar në kohë gjeologjike nga procesi i erozionit.